شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش به روایت تصویر

قنات کیش که به شهر زیرزمینی کاریز کیش هم معروف است یکی از معروف ترین نقاط گردشگری این جزیره و جنوب ایران می باشد. بیش از 2500 سال پیش منبع آب آشامیدنی ساکنان جزیره از این قنات تامین میشده است. ...