نکاتی برای مقابله با گرمازدگی در تابستان

نکاتی برای مقابله با گرمازدگی در تابستان

در سفرهای تابستانی یکی از مشکلاتی که با آن روبرو می شویم گرمازدگی است که بهتر است پیش از وقوع آن، جلوگیری به عمل بیاید تا سفرمان بهم نریزد. گرمازدگی چه عوارض دارد؟ کرامپهای عضلانی ناشی از گرما خستگی مفرط هیپوترمی گرمازدگی در سفر کرامپهای عضلانی ...