با پاک ترین شهرهای دنیا آشنا شوید

با پاک ترین شهرهای دنیا آشنا شوید

در حال حاضر ما در دوران گرمایش زمین هستیم و آلودگی در بیشتر نقاط کره زیبایمان در حال افزایش می باشد، برخی از شهرهای جهان هستند که خیلی وقت است به این مسئله فکر می کنند سعی دارند از این ...
جاذبه هایی که تا چندسال آینده نابود می شوند!

جاذبه هایی که تا چندسال آینده نابود می شوند!

زمین روز به روز در حال گرم شدن است و یخ های قطبی تحت تاثیر این گرما در حال ذوب شدن می باشند. مکان هایی بسیار زیبا و معروف در دنیا وچود دارند که به دلیل بالا آمدن آب دریا ...