title

شادترین کشورهای دنیا را می شناسید؟

هر سال سازمان ملل فهرستی از شادترین کشورهای جهان را منتشر می کند. این لیست توسط کارشناسان برجسته در زمینه های اقتصاد، روانشناسی، سلامت و سیاست های عمومی تهیه می شود. اگر شما در یکی از این کشورها زندگی نمی کنید، ...