title

برندگان خنده دار ترین عکس ها از حیوانات

وب سایت Comedy Wildlife Photography Awards  هرسال مسابقه ای را برگزار می کند که عکاسان از سراسر دنیا می توانند عکس های خنده داری را که از حیوانات گرفته اند برای داوری بفرستند و در نهایت بهترین عکس ها یا به ...